zaterdag 31 januari 2009

Voorwoord

Polycarpus was bisschop van Smyrna. Hij werd rond 156 na Christus ter dood gebracht in Rome. Hij is leerling van de apostel Johannes geweest, dus om te begrijpen hoe de apostelen dachten, is het heel behulpzaam Polycarpus nauwkeurig te lezen.

In de brief van Polycarpus is van belang dat hij bijna alle brieven van het Nieuwe Testament lijkt te citeren; wat de apostelen schreven was Heilige Schrift voor Polycarpus. Dat is des te interessanter als we bedenken dat Polycarpus waarschijnlijk tussen 107 en 115 na Chr. zijn brief schreef - het maakt duidelijk hoe oud het Nieuwe Testament is.

Interessant is hoe Polycarpus omging met een concreet conflict over een voormalige priester in Filippi, Valens. De man was gevallen door geldzucht, maar de gemeente krijgt opdracht hem en zijn vrouw op een wijze manier te behandelen, in hoop op hun terugkeer in de gemeente.

Ik hoop dat u genoegen beleeft aan het lezen van deze artikelen hier. Ik zal ze aanpassen, telkens als ik zelf meer inzichten verwerf.

Geen opmerkingen: