dinsdag 20 januari 2009

Inleiding en datering van de brief van Polycarpus

Deze brief aan de kerk in Philippi van bisschop Polycarpus is van belang omdat we er een indruk van het kerkelijke leven aan het begin van de tweede eeuw door krijgen, vooral in en om Smyrna waar Polycarpus bisschop was.

Deze brief is ook van belang als schakel tussen verschillende kerkvaders en kerken; Polycarpus kende de Apostel Johannes. Volgens Irenaeus, bisschop van Lyon, was Polycarpus een leerling van Johannes.[1] Irenaeus zelf had Polycarpus ook ontmoet. Verder hebben Ignatius en Polycarpus met elkaar te maken gehad; ze ontmoeten elkaar toen Ignatius onderweg was naar Rome om daar gedood te worden, zoals blijkt uit de brief die Ignatius aan Polycarpus schreef.

Polycarpus vermeldt het martelaarschap van Ignatius, maar weet niet goed wat er met hem is gebeurd. (Polycarpus, 1:1; 9;1) Daarom is het aannemelijk dat hij deze brief heel kort na de dood van Ignatius schreef, dus ergens tussen 107-115 na Christus. [2]

Voetnoten:

[1] Jack N. Sparks (ed), The Apostolic Fathers; New translations of these early Christian writings (Nashville, 1989), p. 123.

Voor wat Irenaeus over Polycarpus zegt, zie HIER.
[2] Michael M. Holmes (editor and translator), The Apostolic Fathers; Greek Texts and English Translations (Grand Rapids, 1992, 2007), pp. 272, 275.

Geen opmerkingen: