zaterdag 21 november 2009

Martelaarschap ‘volgens het evangelie’

De schrijver van het boekje ‘Martelaarschap van Polycarpus’ beschrijft diens lijden en sterven op zo’n manier, dat het illustratief is voor hoe een christen behoort te lijden. Diens martelaarschap was om aan allen te laten zien wat ‘martelaarschap in overeenstemming met het evangelie’ is. (1.2)

Het lijden van Polycarpus wordt beschreven als parallel met het lijden van Christus. Degene die Polycarpus oppakte heette zelfs Herodes, en het waren vooral Joden die hem vervolgden.[1] Ik ga hier niet alle voorbeeldige aspecten van het martelaarschap van Polycarpus beschrijven; die zijn HIER te lezen in de feitelijke beschrijving van hoe zijn veroordeling en sterven verliep.

Waren er christenen in die tijd die meenden dat ze zichzelf moesten aangeven om het martelaarschap te verkrijgen? Je krijgt dit indruk: Echte martelaren geven zichzelf niet aan. (4.1)

Een belangrijk kenmerk van waar martelaarschap is ook dat het niet alleen gaat over de redding van de persoon in kwestie, maat dat die ook op die van zijn broeders is gericht. (1.2)

Echt martelaren klagen niet, wat laat zien de meeste nobele martelaren van Christus ‘in dat uur onder marteling afwezig van het vlees’ waren en dat de Heer ‘nabij was en met ze sprak’. (2.2)

Martelaars ‘kopen in een uur’ hun eeuwige leven. (2.3) Tijdens hun marteling ‘waren ze reeds engelen’. (2.3)

Interessant is de conclusie die Jefford uit de parallellen tussen de dood van Polycarpus en die van Christus trekt. Juist omdat de parallellie niet erg nauwkeurig is, meent Jefford daaruit te kunnen concluderen dat 'misschien niet alle feiten van de arrestatie, rechtzaak, en dood van de bisschop zijn aangepast' om aan te sluiten bij het Nieuwe Testament. [2]

Jefford zegt verder dat voor het martelaarsverslag veel verschillende Evangelie-bronnen zijn gebruikt, wat suggereert dat de schrijver 'werkt met een rijke traditie van Schriftuurlijk bronnen'. [3]


Voetnoten:

[1] Michael Holmes, The Apostolic Fathers (Grand Rapids, 1992,2007), p. 299-9. Clayton N. Jefford somt alle parallelen op in The Apostolic Fathers and the New Testament (Peabody, 2006), pp. 122-123.
[2] Clayton N. Jefford, The Apostolic Fathers and the New Testament (Peabody, 2006), p. 123.
[3] Ibid.

Geen opmerkingen: