dinsdag 20 januari 2009

Manuscripten van de brief van Polycarpus

Van de brief van Polycarpus zijn negen late Griekse manuscripten bekend, die allemaal zijn overgeschreven van een tamelijk slechte bron. Die manuscripten behelzen 1:1-9:2.

Eusebius heeft hoofdstuk 9 bewaard, en geheel hoofdstuk 13 behalve het laatste vers.
Er zijn behoorlijk goede argumenten om hoofdstuk 13 als interpolatie te zien. [0]

We hebben de hele brief ook in negen Latijnse manuscripten, die gebaseerd zijn op een vroeg Grieks origineel. Dus dankzij deze Latijnse manuscripten hebben we de hoofdstukken 10-12 en 14, en 13:2.

Daarnaast zijn er wat korte citaten in Syriac van deze brief over. [1]

De brief van Polycarpus is lang onbekend geweest in de westerse kerk. In 1498 werd het in Latijn gepubliceerd door Faber Stapulensis, en in 1633 in Grieks door Halloix.[2]

Voetnoten:


[0] Philip Schaff (ed), 'Introductory Note to the Epistle of Polycarp to the Philippians', Ante-Nicene Fathers Vol 1, p. 31.
[1] Michael M. Holmes (editor and translator), The Apostolic Fathers; Greek Texts and English Translations (Grand Rapids, 1992, 2007), p. 277.
[2] G. Umlhorn, 'Polycarpus', in Philip Schaff (ed), A Religious Encyclopaedia or Dictionary of Biblical, Historical, Doctrinal, and Practical Theology, 3rd edn, Vol. 3 (Toronto, New York & London: Funk & Wagnalls Company, 1894), pp. 1863-64.

Geen opmerkingen: